ประกาศสำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565